Unie

Výzkum a poradenství


Vaše případné dotazy k jednotlivým prezentacím zašlete na e-mail: pribylova@zelinarska-unie.cz, zajistíme Vám od přednášejících odpověď.

 

Výzva - mezinárodní projekt SMARTPROTECT - sdílení informací a zkušeností pro zelináře

Prezentace týmu INTERSUCHO

Nabídka témat výzkumu a spolupráce - Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Ústav zelinářství a a květinářství

Význam zdravého kořenového systému pro pěstování plodin - videoprezentace Fytopatologického týmu ZUČM

Diagnostika chorob a rostlinolékařské poradenství při pěstování zeleniny 2020 - prezentace Fytopatologického týmu ZUČM

Výsledky monitoringu škůdců zeleniny v roce 2020 - videoprezentace Týmu monitoringu škůdců ZUČM, prezentace v pdg

Nízkoreziduální produkce zeleniny – příležitosti a problémy - prezentace Ing. Františka Kocourka, CSc., VÚRV

Degradace pesticidů za použití mikroorganismů používaných v zemědělské výrobě - prezentace týmu VŠCHT

Detekce a typizace patogenů v potravinách rostlinného původu pomocí MOL PCR - prezentace týmu VÚVEL, výstupy společného projektu se ZUČM

Novela nitrátové směrnice v roce 2020 - prezentace Ing. Jana Klíra, CSc. z VÚRV

Kvalita vody výrazně ovlivňuje účinnost postřiků - příspěvek Ing. Zbyňka Škváry

Využití solární energie pro kapkovou závlahu - příspěvek Ing. Michala Šejnohy

Využití biostimulantů v zahradnické produkci - prezentace doc. Ing. Tomáše Kopty, Ph.D., MENDELU

Mykorhiza - příležitost nebo nutnost - prezentace prof. Ing. Roberta Pokludy, Ph.D., MENDELU

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog