Unie

Zelinářské dny 2017


PONDĚLÍ   30. ledna 2017

10:00 – 13:00 hod. dopolední program

Sektor zeleniny z pohledu MZe
     Ing. Petr Jílek – vrchní ministerský rada a zástupce náměstka Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

 

Problematika úřední kontroly v oblasti čerstvé zeleniny
     Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

 

Program rozvoje venkova, současné čerpání dotací pěstiteli zeleniny a výhled do budoucího období
     Ing. Jaroslava Litschová, ministerský rada, Oddělení projektových opatření MZe

 

Podpora citlivých komodit
    Ing. Kateřina Štrossová – ministerský rada, Oddělení přímých plateb MZe

 

Integrovaná produkce zeleniny – zkušenosti z výsledků administrace a provedených kontrol SZIF
     Ing. Tomáš Farkač – vedoucí Oddělení metodiky přímých plateb SZIF

 

14:00 – 16:30 hod. odpolední program

Elektronické evidence tržeb
     Lukáš Kozák, Ministerstvo financí ČR

 

Dotační podpory na závlahy ve Španělsku
     Ing. Luděk Cimpa, AGROFIM CZECH s.r.o.

 

Dotační podpory na závlahy a nová podpora kapkových závlah v zelinářství
     RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ministerský rada pro sekci vodního hospodářství MZe

 

Technologie a management zadržování vody a následná distribuce k závlahám
     Ing. Václav Kyncl, Bohumil Klíma, Aquahop s.r.o.

 

Současnost a trendy do budoucna v regulaci plevelů v košťálové zelenině
     doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Česká zemědělská univerzita

 

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny
     Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV Praha Ruzyně

 

Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na zeleninu
     Ing. Alena Stiborová, ředitelka odboru zemědělského pojištění České pojišťovny

 

Problematika chorob Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí a cesty k omezení škod na poli a ve skladu
     prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

 

ÚTERÝ   31. ledna 2017

9:00 – 12:00 hod. dopolední program
Význam zeleniny ve výživě člověka a vliv agrotechniky na obsah výživových látek
     doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu
     Mgr. Petr Králík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno      

 

Aktuality v zemědělském pojištění
     Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA  AGRO Praha

 

Vliv sponu a orientace stroužků na výnos a kvalitu česneku
     Ing. Milan Smékal, SEMO a.s.

 

Využití biostimulátorů firmy Atlantica Agricola  při pěstování zeleniny
     Ing. Dagmar Šafrová, FERTISTAV 

 

Prostředky biologické ochrany rostlin
     Ing. Radim Šmídek, BIOCONT LABORATORY

 

Přípravek CONTANS proti hlízence
AgroProtec

 

Ochrana zeleniny přípravky od společnosti BAYER
     Ing. František Řezanina, BAYER

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog