Unie

Zelinářské dny 2018


Přednášky ze Zelinářských dnů 2018:

PONDĚLÍ   29. ledna 2018

10:00 – 13:00 hod. dopolední program
Zhodnocení pěstitelského roku 2017 z pohledu ZUČM
Ing. Jaroslav Zeman, předseda ZUČM 

 

Sektor zeleniny z pohledu MZe a možnosti zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny
180126_Projekt Zemědelec Ukrajina_Zelinářské dny full
Ing. Zdenek Trnka, ředitel odboru rostlinných komodit MZe

 

Aktuální problémy našeho zemědělství
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc., prezident Agrární komory

 

Podpora citlivých komodit
Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb na MZe

 

Integrovaná produkce zeleniny – zkušenosti z výsledků administrace a provedených kontrol SZIF
Ing. Milena Stehnová a Ing. Mgr. Denisa Nechanská, referentky oddělení řízení fyzických kontrol na místě, SZIF

 

Program rozvoje venkova, současné čerpání dotací pěstiteli zeleniny a výhled do budoucího období
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru PRV na MZe

 

Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na zeleninu
Ing. Alena Stiborová, ředitelka odboru zemědělského pojištění České pojišťovny                                                            

 

13:00 – 14:00 hod. přestávka na oběd 

14:00 – 16:30 hod. odpolední program

 

Aktuality v zemědělském pojištění
Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA  AGRO Praha

 

Ochrana cibule
Wladyslaw Tokarczyk, Syngenta PL, Ing. Josef Kameník, SAGA SEED, spol. s r.o. 

 

Dlouhodobé skladování zeleniny
Wim Schmitz, Agracool – Holandsko

16:30 – 17:00 hod. přestávka
17:00 – 18:30 hod. valná hromada ZUČM
19:00 –  24:00 hod. večeře, společenský večer účastníků Zelinářských dnů 

 

ÚTERÝ   30. ledna 2018

9:00 – 12:00 hod. dopolední program
Strategické partnerství a budoucí spolupráce s pěstiteli zeleniny
Patrik Dojčinovič – komerční ředitel pro CE, Tesco

 

Rostlinolékařské pasy
Ing. Michal Hnízdil, Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ

 

Možnosti spolupráce Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity s pěstiteli zeleniny
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. děkan ZF MENDELU

 

Registrace přípravků na ochranu rostlin do zeleniny z pohledu SZÚ
Ing. Hana Šumberová, Státní zdravotní ústav

 

Prezentace optické a chemické plečky firmy AGROVARIA
Roland Jeremiáš, AGROVARIA export-import spol. s r.o

 

Představení nosiče nářadí MAZZOTTI
Michael Trtílek, AKP spol. s r.o.

 

Výsledky použití bio přípravků společnosti BIOCONT LABORATORY
Ing. Radim Šmídek, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

 

Nové registrace přípravků od společnosti BAYER
Ing. František Řezanina, BAYER s.r.o.

 

Situace v pěstování rajčat ve sklenících
Ing. Jiří Stodůlka, NWT

 

Bakteriální přípravky – nově pro pěstování zeleniny: Prometheus, Hirundo, FIX-H+N
RNDr. David Novotný Ph.D., MONAS Technology

12:00 – 13:00 hod. ukončení Zelinářských dnů a oběd

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog