Unie

Pro zájemce o členství


Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? 

Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice. Mezi konkrétní výhody členství v Zelinářské unii patří zejména:

 

Informační činnost

Členům ZUČM je pravidelně v týdenním intervalu rozesílán Informační zpravodaj, který se skládá z Aktualit a Ceníku zeleniny za munulý týden. V Aktualitách jsou pěstitelé informováni o novinkách týkajících se zelinářství (nové předpisy, dotace, informace týkající se ochrany rostlin, nabídka zahraničních exkursí, seminářů a školení, zajímavé články z tisku, zprávy z výstav, inzerce atd.).

 

Pořádání vzdělávacích akcí

Za účelem zvyšování odborné úrovně pěstitelů a zavádění inovací a výsledků výzkumu do praxe pořádá ZUČM odborné konference. Mezi nejvýznamnější patří tradiční každoročně pořádané ZELINÁŘSKÉ DNY, které se konají na přelomu ledna a února. Pěstitelé se zde dozvídají aktuální informace týkající se zelinářství a načerpávají zde mnoho inspirace. Neméně hodnotná jsou také osobní setkání pěstitelů na těchto akcích.

 

Poradenská činnost

Pracovníci ZUČM poskytují pěstitelům zdarma poradenský servis, zprostředkovávají jejich požadavky na úpravu legislativy orgánům státní správy, poskytují a zprostředkovávají informace státním institucím a médiím.
Státním institucím je poskytován také smluvní informační servis (tyto služby se týkají nejen poskytování informací z oblasti prvovýroby, ale také posuzování vlivu národní a evropské legislativy na zelinářství v České republice).

 

Výzkumné aktivity

Vzhledem k tomu, že došlo k zániku Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci, snažíme se navazovat spolupráci s ostatními výzkumnými institucemi, působícími v České republice, jako je například VÚRV Praha Ruzyně v.v.i. a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

 

Prezentace zelinářství na výstavách a propagačních akcích

Zelinářská unie Čech a Moravy každoročně prezentuje zelinářství na několika významných tuzemských výstavách (např. Země živitelka v Českých Budějovicích, Zahrada Čech v Litoměřicích, Podzimní Flora Olomouc v Olomouci). Na výstavách je vždy prezentováno zboží pěstitelů ve výstavních expozicích. V průběhu výstav jsou podávány také ochutnávky zeleniny a potravin z ní vyrobených.

 

Pořádání zahraničních exkurzí

ZUČM každoročně pořádá několik zahraničních exkursí. Na těchto exkursích mohou pěstitelé posoudit podmínky pro pěstování zeleniny v zahraničí. Pěstitelé zde načerpají mnoho inspirace a některé inovace pak následně aplikují na svých farmách v ČR (jedná se zejména o návštěvy farmářů, zpracovatelských závodů, dny otevřených dveří semenářských firem, ukázky nových technologií atd.).

 

Členské sekce ZUČM

Členové Zelinářské unie se mohou stát členy sekcí ZUČM. Aktuálně má ZUČM tři aktivní sekce:

Svaz pro integrovaný systém produkce zeleniny, Sekce výrobců kysaného zelí, Sekce krytých ploch. V případě zájmu mohou členové iniciovat i vznik dalších sekcí.

 

Mapa pěstitelů a členů ZUČM

Členové ZUČM mají možnost se prostřednictvím profilu v členské sekci či prostřednictvím kanceláře ZUČM uvést v Mapě pěstitelů - zde.

 


Jak se stát členem ZUČM?


V případě, že se rozhodnete stát se členem jediné profesní organizace sdružující a zastupující zelináře v České republice, je nutné seznámit se s následujícími dokumenty:

Stanovy Zelinářské unie Čech a Moravy z.s. - ke stažení zde

Příspěvkový řád Zelinářské unie Čech a Moravy z.s. - ke stažení zde

Přihláška do Zelinářské unie Čech a Moravy z.s.  - ke stažení zde


Pak již zbývá přihlášku vyplnit a zaslat její sken elektronicky s elektronickým podpisem na adresu zucm@zelinarska-unie.cz  nebo originál poštou na adresu Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc.

Po schválení přihlášky představenstvem Zelinářské unie Čech a Moravy stanete právoplatným členem naši organizace.

 

 

 

Galerie:

Fotografie z přednáškového sálu - seminář pro pěstitele

 

Fotografie z prezentace firem - doprovodné akce na seminářích

 

Foto z výstavy Zahrada Čech
Foto z výstavy Země živitelka
Foto z výstavy FLORA OLOMOUC – podzimní etapa
Podávání ochutnávek na výstavách
Akce na podporu spotřeby čerstvé zeleniny domácí produkce

 

Opendays BEJO – Holandsko
Předpěstování sadby – Rakousko

 

Posklizňová úprava ředkviček – Portugalsko

 

 

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog