Unie

Školení IPZPJB 25. 6. 2024Druhý termín školení  K INTEGROVANÉ PRODUKCI ZELENINY, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor pro členy Svazu pro IPZ, žadatele AEKO a pěstitele zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů proběhl 25. 6. 2024 v Hradci Králové.

Pokud jste pěstitel a žadatel AEKO a letos jste školení ještě neabsolvoval, kontaktujte nás,

 

Přednášky ze školení naleznete na níže uvedených odkazech:

Přímé platby a podmíněnost v SZP 2023-2027, změny pro rok 2024 - Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka Odboru přímých plateb, MZe

 

Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, změny pro rok 2024 - Ing. David Kuna. Ph.D., Odbor enviromentálních podpor rozvoje venkova, MZe

 

Metody monitoringu a ochrany zeleniny před významnými škůdci - Ing. Kamil Holý, Ph.D., vedoucí týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, VÚRV Praha

 

Nejrizikovější škodlivé organismy v zelenině - Ing. Štěpánka Radová Ph.D., vedoucí oddělení metod monitoringu a prognóz výskytu ŠO, ÚKZÚZ

 

Povinná elektronická evidence přípravků na ochranu rostlin a změny spojené s novelou   zákona o rostlinolékařské péči - Ing. Josef Svoboda, Ph.D., ředitel odboru kontroly zemědělských vstupů, ÚKZÚZ

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog