Unie

Zelinářské dny 2022 - Program


Program Zelinářských dnů 2022

ke stažení zde

Změna programu vyhrazena.

Pondělí 14. 3. 2022 -  Dopolední blok přednášek

10:00 - 13:00

Registrace účastníků od 8:30 hod

 

Zahájení semináře - 10 hod,  Ing. Petr Hanka, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy

 

Úvodní slovo Ing. Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství

 

Úvodní slovo Ing. Jana Doležala, prezidenta Agrární komory ČR

 

Úvodní slovo Ing. Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR

 

Česká zelenina jako symbol,  Ing. Petr Hanka, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy

 

Aktuální stav příprav SZP,  Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb, Ministerstvo zemědělství

 

Problematika pracovní síly ze zahraničí,  Ing. Jiří Šír, náměstek Sekce EU a zahraničních vztahů, Ministerstvo zemědělství

 

Hospodářská soutěž v oblasti zemědělství, zástupce Sekce hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Úřední kontroly čerstvé a zpracované zeleniny roce 2022 Ing Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace ústředního inspektorátu SZPI, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 

Změny ve fytosanitárních opatřeních EU a ČR,  Ing. Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

Změny v oblasti nakládání s POR a hnojiv Ing. Pavel Minář, ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

"Když počasí nepřeje" aneb možnosti pojištění zeleniny,  Ing. Alena Stiborová, Generali Česká pojišťovna a.s.

 

Aktuality v zemědělském pojištění Ing. Jiří Havelka, RENOMIA AGRO, RENOMIA, a.s

Pondělí 14. 3. 2022 -  Odpolední blok přednášek

14:00 - 17:00

 

 

Yara – komplexní řešení výživy zeleniny pro vysoký výnos, kvalitu produkce a dlouhodobou skladovatelnost, Ing. Pavel Janík, YARA Agri Czech Republic, s.r.o.

 

KESTOM - novinka v portfoliu MONAS technology, RNDr. David Novotný, MONAS Technology s.r.o.

 

Evropský výzkum pro efektivní produkci zeleniny, RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

Poznatky o degradaci nových účinných látek pesticidů v zelenině, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Tereza Horská, PhD., Ing. Jitka Stará, PhD., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

Změny legislativy a nové požadavky SZP 2023+ na dobrý stav půdy, Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

Jak zvýšit efektivnost hnojení dusíkem při pěstování zeleniny?, Ing. Pavel Růžek, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

Výstupy monitoringu škodlivých organizmů v roce 2021, Fytopatologický tým ČZU a ZUČM

 

Prvky precizního zemědělství pro produkci zeleniny, Jiří Malý, LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o.

 

Využití multiplexních metod pro detekci původců alimentárních onemocnění - projekt MultiKomPlex, Barbora Zalewská, MSc. Ph.D. 

Hlavní partneři akce

 

Zahradnictví
Blanická
Generali Česká Pojištovna
Renomia Agro

Partneři akce

Renomia Agro
MONAS TECHNOLOGY
OK GROUP a.s. - makléřská společnost

Mediální partneři akce

Zahradnictví
Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog