Články

ZUČM slaví 30 let, část třetí

24.09.2021 | Unie


Již 30 let je Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. partnerkou českých a moravských profesionálních pěstitelů zeleniny


Připravili jsme si pro Vás seriál článků, ve kterých vás budeme postupně seznamovat se vším podstatným, co se nás a naší historie, ale i současnosti, týká

 

Část třetí: Svaz pro Integrovanou produkci zeleniny při ZUČM

Již v roce 1988 proběhl na VŠÚZ mezinárodní seminář na téma pěstování zeleniny za podmínek ochrany životního prostředí a zvýšených záruk pro bezpečnost a zdravotní nezávadnost produkce.   Tento  způsob pěstování zeleniny, integrující ty nejlepší postupy, byl v té době již převažujícím třeba ve Švýcarsku a stále více se prosazoval i v dalších zemích. 

 

Z tohoto důvodu ZUČM ihned po svém vzniku plynule navázala na úsilí výzkumného ústavu a snažila se integrovanou produkci zeleniny a její podporu ze strany státu prosadit i v českých podmínkách. Povedlo se to však až po mnoholetém jednání se státní správou v roce 2003. 

 

Svaz pro IPZ při Zelinářské unii vznikl v roce 2004 a v témže roce si ZUČM zaregistrovala ochrannou známku „kontrolovaná zelenina z integrované produkce – IPZ“.

 

Členství ve svazu zavazuje pěstitele k dodržování pravidel IPZ, jejich dodržování je každoročně kontrolováno nezávislým kontrolním subjektem a teprve na základě výsledku kontroly je pěstitelům uděleno právo označovat zeleninu ochrannou známkou.

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog