Články

ZUČM slaví 30 let, část druhá

24.09.2021 | Unie


Již 30 let je Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. partnerkou českých a moravských profesionálních pěstitelů zeleniny

Připravili jsme si pro Vás seriál článků, ve kterých vás budeme postupně seznamovat se vším podstatným, co se nás a naší historie, ale i současnosti, týká.

 

Část druhá: Kdo za tím byl a je

Na úplném počátku u zrodu myšlenky stáli pracovníci Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského spolu s některými aktivními pěstiteli zeleniny - tehdy ještě většinou zemědělských družstev, která se pěstováním zeleniny zabývala.

Kromě těchto „otců zakladatelů“ a členstva má unie od svého vzniku také orgány, které ji v období mezi Valnými hromadami řídí,  směřují a kontrolují.

Je to Představenstvo v čele s předsedou, který je současně statutárním zástupcem ZUČM,  a Dozorčí rada, která kontroluje hospodaření a práci výkonného aparátu unie.

V představenstvu a Dozorčí radě se za léta existence ZUČM vystřídalo hodně velké množství pěstitelů zeleniny.

Za připomenutí určitě stojí osoba Ing. Jaroslava Zemana, který byl předsedou ZUČM od jejího vzniku až do roku 2019, kdy předal pomyslné veslo Ing. Petru Hankovi, současnému předsedovi ZUČM.

 

Tým ZUČM

Vedle předsedy tvoří tým ZUČM vždy tajemník a administrativně organizační pracovník, který koordinuje provoz kanceláře. 

Součástí týmu byli nakrátko i čtyři externí poradci, kteří byli získání pro pilotní projekt poradenství financovaný nizozemskou vládou. 

Historie týmu:

tajemníci                                                                    sekretariát
1991–1993   Ing. Karel Holík                                 1991–2001      Eliška Navrátilová
1993–2001   Ing. Jaroslav Bartoš, CSc.                  2001                Marie Králová
2001–2005   Ing. Karel Holík                                 2002                Ing. Renáta Bejdáková
2005–2008   Ing. Miroslav Vlček                           2002 -              Alice Kouřilová
2008–2010   Ing. Radek Smotlacha
2010–2019   Ing. Radovan Tůma
2019 - 2021 Ing. Zuzana Přibylová

Předseda:

1991-2019              Ing. Jaroslav Zeman

2019-současnost    Ing. Petr Hanka

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog