Články

Zelinářské dny v roce 2020

13.05.2020 | Unie


Prezentace ze Zelinářských dnů 2020

Budoucnost zelinářství ve světle nové SZP – Ing. Jindřich Fialka, náměstek ministra zemědělství

Strukturální údaje ze statistických šetření zelenina – Ing. Jiří Hrbek, Ing. Klára Čermáková, ČSÚ

Cesta českého zelinářství  Ing. Petr Hanka, předseda ZUČM

Zelená architektura a rámec investičních intervencí v nové SZP  Ing. Kateřina Bělinová,  Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání MZe

Úřední kontroly čerstvé a zpracované zeleniny roce 2019  Ing. Martin Klanica, ředitel SZPI

Zkušenosti a perspektivy organizací producentů zeleniny a ovoce z pohledu SZIF – Ing. Robert Zavadil, Odbor společné organizace trhů SZIF

Změny fytosanitárního režimu se zaměřením na zeleninu Ing. Michal Hnízdil,  Rostlinolékařská sekce ÚKZÚZ

Možnosti omezování výskytu reziduí pesticidů v zelenině v průběhu pěstování  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., VÚRV

Využití prostředků precizního zemědělství v zelinářství – Ing. Jan Lukáš, Ph.D., VÚRV

Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na zeleninu  – Ing. Jaroslav Šebesta, Generali Česká pojišťovna a.s.

Novinky v ochraně rostlin – Miroslav Kroulík, FMC Agro Česká republika spol. s r.o.

OK GROUP – Váš partner nejen v oblasti zemědělského pojištění  Ing. Josef Kříž, OK GROUP a.s.

Využití multiplexních metod v detekci původců alimentárních onemocnění, projekt MultiKomPlex – Mgr. Iva Slaná, Ph.D., VÚVEL

Elektronická evidence tržeb  Ing. Renata Coufalová, FÚ pro kraj Vysočina

Zkušenosti s produkcí zeleniny v režimu BEZ ZBYTKŮ PESTICIDŮ – Ing. Iva Tlolková a Ing. Václav Psota, NWT a.s.

Budoucnost závlah v ČR – RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Sekce vodního hospodářství MZe

Principy řízení závlah – Ing. Renata Duffková, Ph.D., VÚMOP

Výstupy monitoringu škodlivých organizmů v roce 2019  Ing. Kamil Holý Ph.D. a Ing. Kateřina Kovaříková, VÚRV

Výstupy monitoringu škodlivých organizmů v roce 2019 Fytopatologický tým ČZU a ZUČM

Význam organické hmoty v půdě při pěstování zeleniny  Ing. Pavel Růžek, CSc., VÚRV

Užitečné organizmy v zelenině – Ing. Lukáš Posák, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Aktuality v zemědělském pojištění  Ing. Marie Zachová,  RENOMIA AGRO, RENOMIA a.s

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog