Články

Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. slaví 30 let, část první

15.03.2021 | Unie


Již 30 let je Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. partnerkou českých a moravských profesionálních pěstitelů zeleniny

Připravili jsme si pro Vás seriál článků, ve kterých vás budeme postupně seznamovat se vším podstatným, co se nás a naší historie, ale i současnosti, týká.

 Část první: Jak to všechno začalo?

Po převratných společenských změnách, které se po roce 1989 přenesly do všech odvětví našich životů, se začaly projevovat hospodářské a majetkové změny i v zemědělství. Půda a hospodářství se z části vracela původním vlastníkům, z části prošla privatizací. Celé rodiny se vracely k zemědělství a do „selského stavu“, venkov začal ožívat rekonstrukcemi zemědělských objektů a chutí do života.

 

V té době si začali pracovníci Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského spolu s některými aktivními pěstiteli zeleniny uvědomovat stále naléhavější potřebu, aby zelináři a zelenina měla vlastní podpůrnou profesní organizaci.  

 

A tak se již 6. února 1991 sešli zástupci pěstitelských firem, tehdy ještě většinou zemědělských družstev, která se pěstováním zeleniny zabývala,  na ustavující Valné hromadě v Olomouci a založili Zelinářskou unii Čech a Moravy (ZUČM)

 

Během dvou let se ukázalo, že ZUČM, která byla původně založena jako družstvo má pro svůj účel nevyhovující statut, a proto byla v roce 1993 přeregistrována jako občanské sdružení, později spolek.

 

A tak máme vlastně důvod k oslavám výročí hned dvakrát. Oba roky, 1991 i 1993, jsou roky našeho založení.

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog