Články

ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY SPOUPRACUJE S ÚSTAVEM ZEMĚDELSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

28.06.2021 | Unie


Zelinářská unie Čech a Moravy spoupracuje s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací

 

Tisková zpráva, 28. 6. 2021

 

Zelinářská unie Čech a Moravy z. s.  – ZUČM podepsala s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací - ÚZEI memorandum o spolupráci. Obě strany mohou díky tomu těsněji sdílet informace ze zelinářského – zemědělského sektoru. Cílem spolupráce je především propagace a osvěta oboru produkce české zeleniny.

 

 

Memorandum, které se dnes podepisuje je výsledkem dlouhodobé spolupráce a výrazem důvěry mezi ZUČM a ÚZEI. Obě organizace díky němu navážou mnohem těsnější spolupráci na mnoha úrovních. V textové části dokumentu se doslova píše že:

Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnosti obou stran ve spojení s vnímáním zelinářství a obecně zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti v tématech zelinářství a zemědělství.  Současně obě strany deklarují zájem o propagaci témat jako je potřeba komplexního vnímání oboru, pěstování zeleniny bezpečné pro spotřebitele, nezbytnost šetrného přístupu ke krajině, vliv zemědělství na krajinu, životní prostředí, úcta k tradici a respekt ke znalostem, střídmost a zdravý selský rozum. 

 „Pěstování zeleniny je natolik specifickou součástí zemědělství, že si určitě zaslouží větší pozornost. Máme radost, že díky našemu novému partnerství bude možné tento zajímavý a důležitý obor ještě více přiblížit všem zájemcům o zeleninu, zelinářství i zdravý způsob života“, dodává předseda ZUČM Petr Hanka.

Podpis Memoranda o spolupráci je dalším příspěvkem ZUČM k naplnění očekávání zelinářů, která se váží k Roku ovoce a zeleniny (rok 2021 vyhlásila OSN rokem ovoce a zeleniny). 
Více k tématu Roku ovoce a zeleniny naleznete zde.

 

 

Kontakt pro média:

Alice Kouřilová

Vedoucí kanceláře ZUČM

Telefonní číslo: 777 272 437

e-mail: kourilova@zelinarska-unie.cz

Ing. Petr Hanka, předseda ZUČM a Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel ÚZEI

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog