Články

Tisková zpráva ČBS: Slavnostní zahájení sklizně raných brambor 9. 6. 2022 v Předměřické a.s.

09.06.2022 | Unie


Český bramborářský svaz z.s., Zelinářská unie Čecha a Moravy z.s. a Předměřická a.s. předkládají TZ k zahájení sklizně raných brambor a tiskové konference

 

 

Sklizeň brambor zahájena

Tisková zpráva 9. 6. 2022

 

V první červnové dekádě byla v ranobramborářských oblastech zahájena sklizeň domácích raných brambor. Čeští pěstitelé brambor zatím předpokládají průměrnou úrodu a doufají v dobrý průběh nastupující nové sezóny. I letos se pěstitelé konzumních brambor mohou zapojit do režimu jakosti Q CZ, díky němuž spotřebitel může jasně identifikovat kvalitní české brambory. 

V loňském roce bylo v ČR vypěstováno celkem 812 tis. tun z plochy 28 850 ha, průměrný výnos činil 28,15 tun/ha. V zemědělském sektoru byly brambory pěstovány na ploše 22 824 ha (z toho konzumní 14 000 ha), plocha domácností (výměra do 1 ha) činila 6 026 ha. Obliba konzumních brambor je u drobných pěstitelů a zahrádkářů poměrně vysoká a je v letech stabilní. Každoročně produkují kolem 150 tis. tun, což je prakticky 30 % celkové domácí produkce tohoto užitkového směru pěstování. 

„Poslední dvě sezóny byly z důvodu koronavirové pandemie problematické, pěstitele brambor nevyjímaje. Složitá situace byla v celé Evropě. Pokles spotřeby brambor a výrobků z brambor, redukce výrobních a dopravních kapacit byly jednou z příčin, proč část pěstitelů neuplatnila svoji produkci ani za výrazně nižší cenu“, konstatuje Josef Králíček, předseda Českého bramborářského svazu. Data o osázených plochách brambor v letošním roce aktuálně ČSÚ vyhodnocuje. „Signály od pěstitelů naznačují, že ani v letošním roce nedojde k oživení produkčních a množitelských ploch brambor“, doplňuje Králíček.

Česká republika není v produkci konzumních brambor soběstačná. Soběstačnost dlouhodobě kolísá na úrovni 75 %, každoročně je nutné dovést ze zahraničí 150 – 200 tis. tun konzumních brambor. „Situaci pěstitelů zkomplikuje ukončení podpory konzumních brambor jako citlivé komodity od roku 2023 a také výrazný nedostatek finančních prostředků na podporu investic v novém programovém období“ připomíná Petr Hanka, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy.

Jak sdělilo Ministerstvo zemědělství ČR v květnové tiskové zprávě, vláda schválila návrh ministra zemědělství Zdeňka Nekuly na zabezpečení dodatečných peněž pro zemědělce, kteří čelí krizové situaci. Část finančních prostředků bude směrována i pro pěstitele konzumních brambor. „Objem finančních prostředků, určených pro pěstitele konzumních brambor zatím neznáme, v každém případě je to velice pozitivní signál pro pěstitele nyní, i do blízké budoucnosti“ uvádí Vlastimil Rasocha, místopředseda Českého bramborářského svazu.

V rámci připravovaného Strategického plánu SZP bude pro pěstitele brambor nově zavedena podpora integrované produkce a také podpora pro organizace producentů.

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog