Články

STANOVISKO ZUČM K ROSTOUCÍM CENÁM ZELENINY

28.02.2023 | Unie


stanovisko zučm k rostoucím cenám zeleniny

 

 

Tisková zpráva, 28. 2. 2023

 

Stanovisko Zelinářské unie Čech a Moravy z. s. k růstu cen zeleniny v České republice.  

 

Růst cen zeleniny v ČR v posledních týdnech a dnech odráží situaci na společném evropském trhu se zeleninou. ČR díky nízké soběstačnosti nepatří mezi pěstitelské země EU s vlivem na cenotvorbu. Tuzemští pěstitelé pokrývají spotřebu zeleniny v ČR pouze z jedné třetiny, dle dat ČSÚ jsme soběstační jen z 32,8 % (v roce 2021). Převážná část domácí produkce zásobuje trh od jara do podzimu. V zimních a jarních měsících je dovozní závislost ještě více umocněna vzhledem k dlouhodobě nedostatečným investicím do skladovacích kapacit.

Současný celosvětový růst cen zeleniny je důsledkem kombinace několika faktorů. Prvním z nich je obvyklý sezónní vývoj, kdy se do cen zeleniny promítají náklady na její skladování a zároveň omezená dostupnost. 

Tento vývoj je v letošním roce silně zesílen dopadem energetické krize, extrémním nárůstem cen vstupů do zemědělství i několikanásobným navýšením úrokových sazeb a tím zdražení úvěrů. To vše se společně s růstem cen práce přímo odrazilo v navýšení nákladů na pěstování a skladování zeleniny. Situaci negativně ovlivnilo i pozdní zastropování cen energií. Mnozí pěstitelé se v obavách z extrémní ceny energie rozhodli na podzim místo naskladnění zeleniny pro přímý prodej. V případě produkce z krytých ploch (skleníky) pak provozovatelé na zimní měsíce podstatně omezili nebo úplně pozastavili produkci. Aktuálně se tak projevují menší zásoby a objem čerstvé plodové (rajčata, papriky, okurky) zeleniny je na trhu nedostatečný. Extremity vývoje počasí, které postihly v minulém roce významné produkční oblasti (jižní Evropa, severní Afrika, Indie, Čína), prohloubily nedostatek některých druhů zeleniny i na světových trzích.

Předpokládáme, že ke stabilizaci cen a zvýšené cenové dostupnosti většiny základních druhů zeleniny dojde postupně s nástupem nové sklizně v jižní části Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko). Avšak výraznou změnu očekáváme až příchodem hlavní sklizňové sezony během léta u polní zeleniny, u krytých ploch očekáváme výrazné zlepšení situace už v jarních měsících.

K zajištění nižší závislosti českého trhu na dovozech a zabezpečení dostatečného množství cenově dostupných domácích produktů jsou však nutné dlouhodobé investice a stabilní podpora českého zelinářství a zeleniny ze strany státu i spotřebitelů.

 

 

 

Kontakt pro média:

Ing. Zuzana Přibylová, tajemnice ZUČM, tel: 734 506 612, pribylova@zelinarska-unie.cz

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog