Články

OVOCE A ZELENINA S RODOKMENEM – SPOLEČNĚ NA CESTĚ KE ZDRAVÍ

05.12.2023 | ZUČM


Tisková zpráva, 4. 12. 2023

Pěstitelé z řad členů Ovocnářské unie České republiky, z.s. a Zelinářské unie Čech a Moravy z.s. budou označovat svou produkci společnou ochrannou známku „OVOCE A ZELENINA S RODOKMENEM“. Role kmotra značky se ujal a záštitu nad touto aktivitou udělil ministr zemědělství Marek Výborný. Spojení tuzemského ovoce a zeleniny pod jednu známku pomůže českým spotřebitelům jednoduše rozpoznat české výpěstky, navíc s přidanou hodnotou.

 


Ovocnářská unie České republiky, z. s. (OUČR) a Zelinářská unie Čech a Moravy z. s. (ZUČM) spojily síly a našly cestu, jak českým spotřebitelům pomoci jednoduše rozpoznat kvalitní českou produkci ovoce a zeleniny. 

Záštitu nad touto ochrannou značkou převzal ministr zemědělství Marek Výborný: „Podporuji a vítám tento krok a věřím, že pomůže posílit postavení českých pěstitelů ovoce a zeleniny na trhu. Resort zemědělství v rámci agroenviromentálních opatření pěstitelům ovoce a zeleniny dlouhodobě pomáhá a mám radost, že nyní můžeme ovoci a zelenině s rodokmenem pomoci i na trh.“

Impuls k jednotnému označení vyšel z tradice certifikace ovoce a zeleniny pocházející ze systému integrované produkce značkami, které původně obě unie prováděly odděleně. Nyní se tak tyto certifikace spojují v jednu společnou.

 

„Věříme, že ovoce a zelenina pod společnou značkou – zdravé, šetrně vypěstované, regionální a naše – má šanci na větší úspěch na trhu. Je to další forma pomoci obou unií pro své členy z řad pěstitelů. Bez ovocných sadů a polí se zeleninou by naše krajina byla druhově mnohem chudší a bez kvalitní zeleniny a ovoce na talíři bychom ochudili zase svoje zdraví,“ říká předsedkyně ZUČM Monika Nebeská a předseda OUČR Martin Ludvík dodává: „Společná značka může být pro naše členy marketingovou výhodou při uplatnění na trhu s potravinami. Je důležité se odlišit, deklarovat jasně původ produkce a pomoci zákazníkovi při nákupu kvalitního ovoce a zeleniny z našich regionů.“

 

Integrovaná produkce představuje k životnímu prostředí šetrnější systém pěstování, jehož výsledkem je ovoce a zelenina bezpečnější pro spotřebitele. Spojuje ty nejlepší prvky ekologického a klasického zemědělství, nejmodernější šetrné technologie a principy integrované ochrany rostlin, chrání přírodní zdroje, podporuje rozmanitost životního prostředí a pomáhá české krajině. V tomto systému hospodaří zhruba 60 % tuzemských pěstitelů ovoce a zeleniny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Známka samotná je zárukou původu, čerstvosti a zdraví produktu – ovoce nebo zelenina s rodokmenem bylo vypěstováno tuzemským farmářem v sadu nebo na poli v Čechách, Moravě a Slezsku, ovoce a zelenina jsou pěstovány zkušenými farmáři. Půda, sady, pěstitelé i samotné produkty jsou pod trvalou kontrolou. Zapsanou ochrannou známku (právně chráněnou) mohou používat pouze pěstitelé sdružení ve Svazu pro integrovanou produkci zeleniny při Zelinářské unii Čech a Moravy z. s. nebo ve Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce při Ovocnářské unii ČR z. s. Produkty jsou vypěstovány v ČR, tudíž ke spotřebiteli neputují stovky kilometrů. Ze sadu nebo pole to mají na pult obchodů blízko, cestují jen v rámci hodin, jsou proto čerstvé, sklízí se v plné zralosti a obsahují maximální dávku vitamínů a zdraví prospěšných látek.

 

 

Další informace naleznete na webu .Ovoce a zelenina s rodokmenem, nebo na stránkách OU ČR a ZUČM

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média:

 

Ing. Zuzana Přibylová, tajemnice ZUČM 
tel.: 734 506 612, pribylova@zelinarska-unie.cz

 

 

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog