Články

Naši zelináři myslí na své zákazníky s předstihem

19.01.2021 |


Přestože je letošní sezona pěstování zeleniny teprve před námi, už dávno před koncem minulého roku se v pěstitelských firmách pilně pánovala sezona nová. 

Loňský rok byl mimořádný v mnoha ohledech. Nepříznivé počasí i opatření v boji proti celosvětové pandemii onemocnění Covid-19 jsou toho příkladem. A přesto naši pěstitelé dokázali zaset a sklidit zeleninu z více než z 11 tis ha. Poradili si s jarním suchem i letním blátem, které vlastně dodnes nevyschlo, museli se vypořádat s nedostatkem pracovníků, když ti zahraniční nemohli přijet. Zeleninu pro své zákazníky dodali.

Zásadní pro mnoho z nich je však výpadek dodávek zeleniny do gastro provozů a farmářských trhů. Mnozí otevřeli v loňském roce ve svých firmách své farmářské prodejny a snaží se tak vyjít vstříc zákazníkům ve svém okolí. A snaží se do nového roku vyhlížet s nadějí. 

Pěstování zeleniny patří mezi nejnáročnější zahradnické obory, do kterých se nemůže pustit každý bez zkušeností a znalostí. Navíc, jako zahradnický obor, vyžaduje i velký podíl ruční práce. A pěstováním a sklizní to nekončí. Zelenina se musí rychle upravit, uskladnit, zabalit, prodat a dopravit k prodejci nebo spotřebiteli –  a to vše do pár hodin, aby byla na pultech a stolech čerstvá a křupavá. 

Co ale pěstitel ovlivnit nemůže, to je cena zeleniny na evropském, a tudíž i našem trhu, ta se tvoří jinde než na našich polích a v pěstitelských skladech.

Máme velkou radost, že čeští zákazníci v obchodech vyhledávají českou zeleninu stále více! Je to pro naše pěstitele ta největší pomoc, jaké se jim může dostat. 

Mrzí nás, že mnohdy ale není zcela jasně označena -  dokonce někdy bývá za českou chybně označována zelenina původem z jiných zemí EU, která je na trh uváděna pod jménem firmy, jež ji pro koncového zákazníka zabalila. Také jednotlivé obchodní řetězce, sledující zájem zákazníků o původ kupované zeleniny, zavádějí svá označení. Pro zákazníka tak často není jednoduché najít tu opravdovou českou zeleninu.

Snažíme se jim proto spolu s našimi pěstiteli vyjít vstříc. Zelinářská unie Čech a Moravy, z.s., která je profesním svazem pěstitelů zeleniny, certifikuje tuzemské pěstitele a uděluje jim právo zeleninu označovat logem IPZ. Tito pěstitelé jsou pravidelně kontrolováni nezávislým kontrolorem, zda plní podmínky systému integrované produkce zeleniny -  a teprve až po úspěšně zvládnutém dvouletém přechodném období je jim udělena certifikace a právo používat značku IPZ. I nadále jsou každoročně kontrolováni a certifikace se pro další sezonu prodlužuje teprve na základě doporučení nezávislého kontrolora. Naši pěstitelé jsou takto certifikování již od roku 2004, proto logo opravdu označuje „zeleninu s rodokmenem“.

Rádi bychom, aby se logo IPZ stalo nástrojem i pro obchodníky.  Takto označená zelenina je jasně rozpoznatelná jako šetrně vypěstovaná, se zaručeným původem a minimální uhlíkovou stopou. Navíc tento nástroj přináší i benefit v podpoře českého zelinářství s jednoduchou myšlenkou, že pokud nakoupím takto označenou zeleninu, moje peníze podpoří českého pěstitele. Nákup domácí produkce potravin přímo podporuje domácí zemědělce!

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog