Články

Jsme v tom společně

10.08.2022 | Unie


Jsme v tom společně

Tisková zpráva ZUČM, 8. 8. 2022

 

Zelinářská unie Čech a Moravy (ZUČM) děkuje všem, kterým není lhostejná situace českých zelinářů. Těžkostem při odbytu českých produktů na českém trhu, které se dostalo v minulých dnech medializace, přinesla našim pěstitelům i povzbuzení a podporu. Spotřebitelé jsou hybnou silou možné změny chování obchodů v českých podmínkách.


V minulých dnech se ve všech velkých médiích objevily zprávy o těžkostech českých producentů zeleniny, ale i ovoce a dalších komodit při snaze o odbyt v českých obchodech. Každoroční boj o prodej vypěstované úrody za spravedlivých podmínek se letos vyhrotil. Zdálo se, že česká úroda není v českých obchodech vítána.
Mediální pozornost, která byla sklizené české zelenině věnována, zvedla i vlnu zájmu českých zákazníků. Vadí jim, že se omezují možnosti, kde mohou českou produkci nakupovat na úkor dovozu ze zahraničí. Ozývají se nám a nabízejí pomoc. Sdružují se do skupin na sociálních sítích a organizují portály vzájemné nabídky a poptávky. „Na těchto sítích jsou již mnozí naši členové aktivní a svoji úrodu tam nabízejí. Informačním zdrojem pro všechny, kdo chtějí nakupovat přímo u zdroje může být i naše webová mapa pěstitelů. Věříme, že tolik potřebná změna je odstartována a že se vztahy mezi všemi články řetězce narovnají a budou konečně spravedlivé“, dodává tajemnice ZUČM Zuzana Přibylová.


Mottem této solidární kampaně je touha všech zapojených po zachování potravinové soběstačnosti, pestrosti našeho zemědělství a vůbec „FAIR TRADE“ ve smyslu férových obchodních podmínek pro všechny. Čeští zelináři děkují všem aktérům za osobní statečnost i tolik potřebné povzbuzení.

 

Mapu pěstitelů - členů ZUČM naleznete zde

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog