Články

ČESKÁ ZELENINA MÁ SVOU ZNAČKU

21.07.2021 | Unie


ČESKÁ ZELENINA MÁ SVOU ZNAČKU

Tisková zpráva, 20. 7. 2021

 

Zelinářská sezona je v plném proudu, sklízejí se všechny tuzemské druhy. Česká zelenina je v tomto období k dostání na všech možných prodejních místech. Jak ale poznat je to skutečně ta pravá nefalšovaná česká produkce? Čeští zelináři používají při pěstování unikátní pěstební systém zajišťující spotřebiteli cenově dostupnou zeleninu špičkové kvality. Při dodržení podmínek označí své výpěstky ochrannou známkou „KONTROLOVANÁ ZELENINA Z IPZ“. Tato známka na českých pultech pomáhá jednoznačně identifikovat zeleninu tuzemského původu i výjimečné kvality. 

 

Zelinářská sezona je v plném proudu, sklízejí se všechny tuzemské druhy. Česká zelenina je v tomto období k dostání na všech možných prodejních místech. Jak ale poznat je to skutečně ta pravá nefalšovaná česká produkce? Čeští zelináři používají při pěstování unikátní pěstební systém zajišťující spotřebiteli cenově dostupnou zeleninu špičkové kvality. Při dodržení podmínek označí své výpěstky ochrannou známkou „KONTROLOVANÁ ZELENINA Z IPZ“. Tato známka na českých pultech pomáhá jednoznačně identifikovat zeleninu tuzemského původu i výjimečné kvality. 

Česká zelenina je nyní jednoduše dostupná na trzích, v prodejnách marketů i přímo na farmách našich pěstitelů, v nabídce je současně nejširší sortiment za celou sezonu. Jak si ale může zákazník být jist, že kupuje českou produkci? „Čeští pěstitelé, kteří plní podmínky a úspěšně projdou nezávislou kontrolou Svazu pro Integrované pěstování zeleniny (IPZ) při ZUČM získají certifikát na použití ochranné známky a mohou svou produkci značit. Ochrannou známku IPZ udělujeme již od roku 2004 a naším cílem je jednoznačně oddělit kvalitní zeleninu české produkce od dovozové nabídky“, upřesňuje předseda ZUČM Petr Hanka.

Nabízí se otázka, jaká vlastně je zelenina, která si zaslouží nést tuto značku? Rozdíly jsou jednoduše vyjádřeny v osmi bodech. Takto vypěstovaná zelenina je:

  •  chutnější, neboť snížené dávky dusíkatých hnojiv umožňují rostlinám pravidelný růst a vývoj;
  •  zdravější, díky omezenému používání pesticidů. Ty se používají jako poslední možnost, nechemické způsoby ochrany rostlin mají vždy přednost;
  • bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory pro zajištění zdravotní nezávislosti pěstované zeleniny;
  • pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována dvěma nezávislými akreditovanými organizacemi;
  • nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučujesouběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný – podmínka „traceability“ (rodokmen);
  • šetrnější k životnímu prostředí, neboť při pěstování byla významně omezena chemická ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu, a ne přípravky se širokým spektrem účinku životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla o omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí;
  • naše, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro produkty vypěstované v ČR.

 

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog