Články

Svátky s českou zeleninou

16.12.2021 | Unie


Svátky s českou zeleninou

 

Tisková zpráva, 15. 12. 2021

Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. (ZUČM) děkuje všem, kteří upřednostňují české potraviny, a zvláště českou zeleninu. Poznáte ji podle ochranné známky Kontrolovaná zelenina z IPZ. Přejeme všem zákazníkům i pěstitelům vše dobré, hodně zdraví a plno vitamínů.

 

Děkujeme za podporu!

Jménem zelinářů v Čechách a na Moravě děkujeme všem zákazníkům, kteří při svých nákupech dávají přednost české zelenině. Není to vždy ta nejjednodušší a nejlevnější cesta.  Rozhodně je to investice, navíc zdravá investice. 

 

Koupí tuzemské zeleniny každý spotřebitel investuje do sebe, protože česká zelenina je čerstvá a naši pěstitelé ji pěstovali za dodržení národní i evropské legislativy vztahující se k hnojení, ochraně rostlin, obsahu kontaminantů apod. - obsahuje tak velký podíl vitamínů a zdraví prospěšných látek.  Investuje ale také do životního prostředí – tuzemská zelenina byla vypěstována v podmínkách našeho klimatu, nemusela být přepravována na větší vzdálenosti – má nižší uhlíkovou stopu (denně se k nám doveze zelenina ve 79 kamionech), obohacovala naši krajinu svou druhovou rozmanitostí (ročně se u nás pěstuje zelenina z více než 35 botanicky odlišných taxonů). Spotřebitel koupí tuzemské zeleniny investuje do ekonomiky naší země, do její budoucnosti, podporuje místní farmáře a lokální obchodní řetězce.

 

Dle nejnovějších dat ČSÚ v roce 2020 každý Čech spotřeboval 93,2 kg čerstvé zeleniny – což je téměř o 5 kg více, než v roce 2019. To je dobrá zpráva pro každého z nás, více myslíme na své zdraví. Většina zeleninových druhů se u nás pěstuje sezónně, z klimatických důvodů, většina ani nelze dlouhodobě skladovat. A mnozí výživoví odborníci doporučují jíst sezóně a lokálně. Naše tělo je tak geneticky nastaveno. Přesto více než dvě třetiny u nás zkonzumované zeleniny nepocházely od našich pěstitelů.  Podíl dovozené je zeleniny značný – a to může každý spotřebitel ovlivnit. Zkusme letošní štědrovečerní menu připravit z domácích – lokálních surovin!

 

A jak poznat českou zeleninu? Na našem webu nyní může každý jednoduše nalézt informaci, kdy je která česká zelenina sklízena a jak dlouho může být skladována – tudíž kdy se může na tuzemském trhu vyskytovat. Na webu také máme mapu našich pěstitelů, za kterými se může spotřebitel vydat i rovnou na farmu.  A v obchodech je základním vodítkem označení původu, při bližším průzkumu můžete i na balení či bedýnce nalézt jméno konkrétního pěstitele a třeba i označení zeleniny pocházející ze systému integrované produkce zeleniny. Z tohoto systému pochází více než 60 % české zeleniny.

Výhody zeleniny s rodokmenem – zeleniny z IPZ:

  • chutnější, neboť je pěstována s dávkami dusíkatých hnojiv sníženými minimálně o 30 % oproti konvenčnímu způsobu pěstování;
  • zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany;
  • bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory na obsah reziduí pesticidů, živin a těžkých kovů; navíc při pěstování je zakázáno používání člověku i přírodě obzvlášť nebezpečných pesticidů;
  • šetrnější k životnímu prostředí, neboť při pěstování se používají zásady integrované ochrany rostlin a je tak významně omezeno používání pesticidů – a pokud se po zjištění výskytu škodlivého organismu musí použít, pak jsou často to ty vhodné i pro ekologické zemědělství nebo selektivní na konkrétního škůdce či chorobu; životní prostředí chrání i přísná pravidla k omezení hnojení, která jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let;
  • nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučuje souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný – podmínka „traceability“ (rodokmen);
  • pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována nezávislou akreditovanou organizací;
  • naše, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro produkty vypěstované v ČR.

 

Hodně zdravé české zeleniny o Vánocích i v novém roce!

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog